Yargıtay “fazla mesai tutarı” davasında son noktayı koydu

06.08.2022 18:02 Son Güncelleme: 06.08.2022 18:02Haber Deposu: İHA İşçi-işveren arasındaki fazla mesai tutarı davasında Yargıtaydan emsal karar geldi.
Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı nedeni öne sürülerek noter kanalıyla çekilme etti. Tüm görüşmelerine karşın alacağını alamayan işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üstünde hakarete uğradığını öne sürdü. Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol tutarı, fazla mesai tutarı, ulusal bayram ve genel dinlence tutarı, hafta tatili tutarı taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı sonucu istinafa götürdü. Bölge Adalet sarayı Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu sonucu da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Çip yarışına bir ülke daha dahil oluyor: Yatırım aldılar, 2023’te üretim başlamış olacak
Emsal nitelikteki kararda; işçilerin herhangi bir alacaklarının alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı. Kararda; “4857 sayılı İş Kanunu 24/II-e maddesi uyarınca işveren tarafınca işçinin tutarı kanun hükümleri yada sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez yada ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Kanun’un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel dinlence şeklinde alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Yukarıda açıklanmış olduğu suretiyle davacının fazla mesai tutarı alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonrasında davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip etmediği mevzusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Son Dakika Haberler